Talvi tulee tänäkin vuonna – onko kattosi valmis?

ARTIKKELI

Talvi tulee tänäkin vuonna – onko kattosi valmis?

Syystuulet puhaltavat ja niitä seuraava talvi alkaa olla taas vääjäämättä edessä. Ilmaston lämpeneminen herättää ansaitusti paljon maailmanlaajuista keskustelua. Muuttuvien ilmasto-olosuhteiden vuoksi erilaiset sääolosuhteet ovat tulleet voimakkaammiksi myös meillä Pohjolassa. Kesäisin saattaa tuntua, että meitä hellivät jopa välimerelliset olosuhteet ja talvetkin saapuvat lapsuusmuistoja myöhemmin. Talven säätilojen muutokset ovat kuitenkin varsin äkkipikaisia. Lämpötilat vaihtelevat nopeasti ja lunta saattaa sataa kerralla eteläisessä Suomessakin jopa 50-60 senttimetriä. Tämä asettaa meille kaikille haasteen, joka asumisturvallisuuden kannalta kannattaa ottaa tosissaan. Vesikattojen varusteiden näkökulmasta nyt on oikea hetki suunnata katseet kattoon ja kiinteistön ympäristöön. Kannattaa miettiä ja analysoida huolellisesti, että onko vastuullani olevassa kiinteistössä kaikki valmiina turvalliseen talven viettoon.

Tukeva Pisko kattosilta tuo turvaa katolla liikuttaessa

 

Turvallisuus ennen kaikkea

Rakennuksen ja sen asukkaiden turvallisuuteen kuuluvat ennen muuta ehjä ja toimiva vesikatto, kiinteät kulkuyhteydet talon huollettaville kohteille, lumiesteet sekä toimiva sade- ja sulavesien poisto rakennuksen välittömästä läheisyydestä. Huoltotöiden varalta tulee myös varmistaa, että katolta löytyy, rakennuksen koosta riippuen, yksi tai useampi piste, johon voidaan turvallisesti kiinnittäytyä henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla.

Ehjä ja toimiva vesikatto toimii kaiken perustana. Katon täytyy olla siinä kunnossa, että katto ei vuoda ja se on asianmukaisesti kiinnitetty ehjiin oikein mitoitettuihin alusrakenteisiin. On syytä tarkistaa, että katto on listoituksia myöden kauttaaltaan ehjä. Kattoturvatuotteet on pystyttävä kiinnittämään vesikatteeseen lujasti ja niiden käyttö täytyy olla turvallista. Myös tämän vuoksi itse vesikatteen on oltava niin hyvässä kunnossa, ettei itse katto kaiken perustana pääse muodostamaan turvallisuusriskiä.

 

Vinkit pientaloasujalle talven varalle

Jokaisen pientaloasujan tulisi varmistua, että ainakin seuraavat kohdat ovat kiinteistössä kunnossa ennen talven tuloa.

Lumiesteet on mitoitettu oikein

Ensimmäisenä kannattaa varmistua siitä, että lumiesteiden mitoitus on kunnossa. Lumiesteitä tulee olla turvaamassa kaikkia alueita missä ihmisiä voi liikkua. Lapset voivat leikkiä yhtä lailla etu- ja takapihalla. Tämän vuoksi suosituksena onkin kiertää lumiesteet läpi koko räystäslinjan. Lisäksi lumiesteillä suojataan nousutikkaita, niiden ollessa räystään puolella sekä sadevesikouruja. Seinätikkaat tai vesikourut eivät ole lumiesteitä. Myöskään kattotikkaiden ei ole tarkoitettu kestävän samoja kuormituksia kuin lumiesteiden. Tämän vuoksi kattotikkaat tulee suojata lumiestein, tarvittaessa molemmin puolin. Lumiesteillä suojataan myös avonaiset ja kevyin kattein varustetut terassit. Mitoituksen oikeellisuuden varmistamiseen kannattaa pyytää apua ammattilaiselta.

Kulkutie katolle on kunnossa

Toiseksi on katsottava, että katon huoltoa varten on olemassa turvalliset kiinteät ja katkeamattomat kulkuyhteydet. Pientaloasujalla ei yleensä ole luontaista katolle kulkua, mutta nuohooja käy katolla kerran vuodessa ja lumien pudotuksille voi tarve muodostua useamman kerran talvessa. Irtotikkaat ja puiset lapetikkaat tai kattosillat eivät täytä turvallisen kulkuyhteyden tunnusmerkistöä. Jos vahinko sattuu, niin kiinteistön omistaja on niistä täydessä vastuussa ja vakuutusyhtiöt eivät tällaisia vahinkoja korvaa. Kulkuyhteyksien kanssa ei kannata edes miettiä kompromisseja, koska ne vaarantavat ihmisten terveyden ja tulevat ennemmin tai myöhemmin todella kalliiksi.

Sadevesijärjestelmä on kunnossa

Kolmanneksi on syytä tarkistaa sadevesijärjestelmien tila. Toimivatko kourut ja rännit kuten pitää. Talven jälkeen koittaa sulavesikausi ja tällöin vedenvirtaamat ovat suuria. Rakennuksen terveyden kannalta on oleellisen tärkeää, että vedet tulee johdettua pois rakennuksesta. Sadevesijärjestelmien tarkistusta varten on hyvä lukea Pisko sadevesijärjestelmän huolto-ohje.

 

Pisko SafeGrip tikas takaa ettei jalka lipsu katolla liikuttaessa

 

Kiipeilyesteellä lisäturvaa

Jokaisesta suomalaisesta pientalosta tulee löytyä kiinteät seinätikkaat, joilla luodaan turvallinen kulkureitti katolle. Seinätikkaat, kun ovat kiipeilyä varten, niin toisinaan ne kiinnostavat myös henkilöitä, joiden ei tikkailla kiipeilystä tarvitsisi välttämättä kiinnostua. Erityisesti lapsille kiipeily ja kieppuminen on houkutteleva haaste. Tässä haasteessa piilee kuitenkin vaara, jonka voi torjua etukäteen.

Kaikkiin Pisko SafeGrip seinätikkaisiin voidaan asentaa Pisko kiipeilyeste, jolla vaikeutetaan merkittävästi tikkaalle nousua. Kiipeilyeste peittää tikkaan viisi alinta askelmaa ja se on lukittavissa esim. pitkällä ABLOY-lukolla numero 340. Aikuisen on helppo asentaa kiipeilyeste ja tarvittaessa nostaa se pois esimerkiksi siksi aikaa, kun nuohooja suorittaa työtään. Kiipeilyeste on tärkeä turvallisuutta lisäävä elementti kaikkien pientalojen seinätikkaisiin.

 

Kiipeilyeste seinätikkaalle

Vesikaton varusteiden huolto tuo turvaa ja pidentää käyttöikää

Ennen talvea on hyvä tehdä tarvittavat tarkastelut kattovarusteiden kunnon osalta. Oikein toimivat, tarkastetut ja huolletut tuotteet tuovat asumiseen turvaa sekä pidentävät vesikaton ja koko rakennuksen käyttöikää. Olemme laatineet kaksi julkaisua helpottamaan Pisko tuotteiden tarkastamista ja huoltoa. Sadevesijärjestelmän huolto-ohjeeseen ja kattoturvatuotteiden huolto-ohjeeseen kannattaa tutustua ja varmistua siitä, että talosi on valmis ottamaan talven vastaan.

Mikäli vesikaton varusteiden silmämääräinen tarkastelu antaa aihetta pieneenkään huoleen, on pientaloasujan hyvä varmistua kattoturvatuotteiden ja sadevesijärjestelmien kunnosta, keskustelemalla alan ammattilaisen kanssa. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä valtuutettuihin Pisko tarkastajiin. Myös nuohoojat arvioivat tarvittaessa talosi kattoturvatuotteiden kunnon vuosittaisen nuohouksen yhteydessä. Joka tapauksessa, suosittelemme ammattilaisen suorittamaa laajaa tarkastusta vesikaton varusteille, vähintään viiden vuoden välein ensimmäisen 20 vuoden aikana niiden asennuksesta pientaloihin. Tämän jälkeen, katon ikääntyessä, tarkastukset on hyvä teettää ammattilaisella 2 vuoden välein.


Pisko – Terästä sen olla pitää

Kaikki Pisko kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmät valmistetaan teräksestä. Teräs on materiaalina ainoa oikea valinta, kun vaaditaan kestävyyttä, huollettavuutta ja pitkää käyttöikää. Pisko tuotteille myönnetäänkin 50 vuoden tekninen takuu. Lisäksi tuotteemme pinnoitetaan laadukkaimmin käytössä olevin pinnoittein. Sadevesijärjestelmissä pinnoitteena on kulutusta, huoltoa ja auringon UV-säteilyä erittäin hyvin kestävä GreenCoat Pural pinnoite ja kattoturvatuotteemme pinnoitetaan erityisesti ulko-olosuhteisiin suunnitelluilla Qualicoat 1 luokan maaleilla.

Kaikki tuotteemme ovat 100 % kierrätettäviä ja valmistettu Suomessa kotimaisesta teräksestä. Pisko ei tunne kompromisseja. Turvallisuus ja sen kehittäminen on meille sydämen asia.