Turvallista liikkumista kaikilla katoilla

ARTIKKELI

Turvallista liikkumista kaikilla katoilla

Kesälomakausi on kuumimmillaan ja ihmiset viettävät paljon aikaa kotona ja vapaa-ajan asunnoillaan. Kesäkelit tarjoavat oivan mahdollisuuden tarkastaa, että kulku katoille ja kattojen huollettaville kohteille, kuten savupiipulle, on turvallisesti järjestetty ja kunnossa. Monesti puutteet tulevat esille vasta siinä vaiheessa, kun tilanne jo vaatii tikkaiden ja kattosiltojen käyttöä: paikalle saapuu nuohooja tai juuri kun mukavat pihapelit ovat parhaimmillaan, niin frisbee tai pallo lentääkin katolle. Vasta sitten mietitään, että miten asia saadaan hoidettua. Valitettavan usein näissä tilanteissa otetaan tarpeettomia riskejä, jotka voivat johtaa vakaviin tapaturmiin.

Valitse pisko seinätikas, kattotikas ja kattosilta niin turvaat kulkusi katolla.


Vastuun ottaminen palkitsee rauhallisella mielellä

Rakennuksen käyttöturvallisuus on kiinteistönomistajan vastuulla. Kiinteistön omistajan tulee varmistua siitä, että kulku katolle ja katolla oleville huollettaville kohteille on järjestetty turvallisesti. Samat määräykset koskevat niin omakotitaloja kuin vapaa-ajanasuntojakin.

Kotimaiset Pisko seinä- ja kattotikkaat, sekä kattosillat tekevät katon huoltotöistä turvallisia. Markkinajohtajan Pisko tuotteet takaavat turvallisen ja tukevan liikkumisen huollettaville kohteille. Samalla, kun tarkistetaan katon kulkuteiden kunto, on hyvä tarkistaa myös sadevesijärjestelmien kunto ja toimivuus. Kun kulkutiet sekä rännit on tarkastettu ja hoidettu asianmukaiseen kuntoon, niin rakennus on turvallinen ja voi hyvin. Sitten voikin tyytyväisenä ja rauhallisin mielin nauttia kesästä.


Turvallisin tikas – Pisko SafeGrip ja pidot paranee

Piristeel toi ensimmäisenä kotimaisena valmistajana markkinoille karhennetun tikkaan, joka täyttää CE-merkinnän tekniset lujuusvaatimukset, mutta ennen kaikkea vaatimukset myös liukastumisen ehkäisemisen ja pinnan muotoilunkin osalta. Piristeel on onnistunut tavoitteessaan luoda markkinoiden turvallisin tikas. Tutkimustulosten perusteella Pisko SafeGrip on jopa 100 % pitävämpi kuin sileäpuolainen tikas. Lävistämällä toteutettu karhennus takaa kaikissa olosuhteissa parhaan pidon tikkaan puolassa, eikä ajan hammas pääse syömään karhennuksen tehokkuutta liukastumista vastaan. Pisko tikastuotteille myönnetään 50 vuoden tekninen takuu.

Seinätikkaisiin on saatavana myös kiipeilyeste tai liukutikas vaikeuttamaan perheen pienimpien pääsyä tikkaille.

Turvatikkailla turvataan henkilöiden nopea poistuminen ylempien kerroksien huoneista hätätilanteesta. Kun tulipalon sattuessa hätä on suurin, tukevat ja pitävät Pisko SafeGrip turvatikkaat auttavat ihmiset turvaan nopeasti ja luotettavasti.

Kattotikkaita käytetään seinätikkaiden ja kattosiltojen jatkeena turvallisten kulkuyhteyksien rakentamiseen vesikatolla. Pisko lapetikkaat johdattavat esimerkiksi nuohoojan turvallisesti työnsä ääreen savupiipulle.

Pisko kattotikkailla ja kattosillalla liikut turvallisesti katon huollettaville kohteille.


Tiesitkö, että Pisko kattosilta on markkinoiden suosituin kattosilta?

Pisko kattosilta ei ole turhaan markkinoiden suosituin. CE-merkitty kattosilta on erittäin tukeva ja muotoilunsa ansiosta pitävä, siinä on liukastumisvaaran minimoimiseksi karhennukset.  Muotoilu takaa myös, ettei vesi ja roskat jää makaamaan kattosillalle sekä talvella lumi läpäisee kattosillan todella hyvin. Pisko kattosilta valmistetaan erikoislujasta kuumasinkitystä teräksestä. Tuote on valmistettu mahdollisimman keveäksi parhaan asennusmukavuuden vuoksi. Lisäksi erikoislujilla ohuilla teräksillä vähennetään ympäristökuormitusta oleellisesti. Kattosillat kiinnitystarvikkeineen viimeistellään Qualicoat 1-luokan vaatimukset täyttävällä jauhemaalauksella, joka on erityisesti ulko-olosuhteisiin suunniteltu pinnoite. Pisko kattosillat ovat saatavilla kaikissa vesikattoväreissä. Laadun ja pitkäaikaiskestävyyden takeeksi tuotteille myönnetään 50 vuoden tekninen takuu.

Kattosilta UniSeam kiinnikkeillä kaikille nykyaikaisille saumakatoille.

”Kun katon kulkutiet on rakennettu kotimaisia Pisko tuotteita käyttäen, voit luottaa siihen, että kulkutiet ovat varmasti tukevia sekä kattokiinnitykset lujia ja vedenpitäviä. Käyttömukavuus on maksimoitu tuotteen muotoilun kautta, joten liukastumisen vaara on minimoitu vesi- ja lumisateenkin sattuessa.”


Turvallisuus ei ole kustannuskysymys

Puhuttaessa turvallisista kulkuteistä tulee huomio kiinnittää ensisijaisesti tuotteiden kokonaislaatuun. Kattoturvatuotteiden tulee olla vaatimusten mukaisia. Parhaiten tästä voi varmistua siten, että valitsee CE-merkityt kattosillat ja kattotikkaat, sekä seinätikkaat, joilla on varmennustodistus kansallisen hyväksyntämenettelyn mukaan. Esimerkiksi puisia kattosiltoja tai vanhoja ohutpuolaisia hitsattuja tikkaita ei pitäisi missään nimessä hyväksyä enää lainkaan. Pisko kattoturvatuotteet jälleenmyyjiltämme.

Nykyteknologialla tehokkaasti valmistetut ja laadukkaat Pisko kattoturvatuotteet ovat edullisia. Koko katon tai varsinkin rakennuksen kustannuksesta puhuttaessa kattoturvallisuustuotteet näyttelevät muutoinkin kohtuullisen pientä roolia. Tänä päivänä määräykset ja rakennusvalvonta ovatkin sillä tasolla, että varsinkin uudemmissa rakennuksissa kattoturvallisuus on useimmiten kunnossa. Yksi merkittävä sanansaattaja ja kattoturvallisuuden puolestapuhuja on Nuohousalan Keskusliitto. Nuohoojien arjessa tulee luontaisesti vastaan asioita, jotka liittyvät oleellisesti turvallisiin kulkuteihin ja niiden parantamiseen. Lue Nuohoojamestarin haastattelu alta.

Pisko Kattaturvatuotteilla, seinätikkailla, kattotikkailla ja kattosillalla nuohooja pääsee helposti katolle ja liikkumaan siellä turvallisesti.


Kattoturvallisuuden tila nouhoojan näkökulmasta

Pitkän linjan Nuohoojamestari Reijo Kääpä antoi haastattelun artikkeliimme. Reijo toimii Kaakon nuohous ja ilmastoinnin Toimitusjohtajana. Heidän nuohousalueitaan ovat Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.

Minkälaisia havaintoja tai puutteita omakotitaloissa tulee nykyään vastaan?

Asiat ovat parantuneet kulkuteiden suhteen paljon, mutta usein tulee puutteita vastaan. Joskus omakotiasujat pitävät katon kulkuteitä kalliina ja ei niin välttämättöminä, koska asukkailla itsellään ei ole useinkaan tarvetta mennä katolle.

Vuosien saatossa on tullut kohteita, joihin olen kieltäytynyt menemään. Sen jälkeen kulkutiet ovatkin tulleet kuntoon. Oman kokemuksen mukaan nuohoojan sanaan luotetaan ja ihmiset ymmärtävät asian.

Entä minkälaisia havaintoja tai puutteita mökkikohteissa ja vapaa-ajanasunnoissa tulee nykyään vastaan?

Uudemmat mökit ovat käytännössä aina kunnossa ja siihen tietenkin määräykset vaikuttavat, Reijo toteaa. Uudemmista mökeistä puhuttaessa tarkoitetaan alle 10 vuotta vanhoja rakennuksia.

Vanhemmassa mökkikannassa on usein valitettavasti puutteita. Yksi syy on myös se, että parannuksia ei välttämättä ole vaadittu niin voimakkaasti nuohoojien suunnalta, Reijo jatkaa. Monesti asiakkaat myös olettavat, että nuohoojalla on omat tikkaat mukanaan. Usein tulee myös eteen, että asiakkaalla on esimerkiksi omat alumiiniset irtotikkaat, mutta eihän ne tietenkään turvalliset ole.

Miten nykyään suhtaudutaan kattoturva- ja tikastuotteisiin, sekä kattoturvallisuuteen ylipäätään?

Suhtautuminen on positiivista ja asiakkaat ymmärtävät turvallisuusnäkökulman. Usein asukkaat itse eivät välttämättä käy katolla, ainakaan kovin usein, joten kattoturvallisuusasioita ei siten tule aina huomioitua riittävästi.

Minkälaisia muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana kohteissa on tapahtunut?

Työsarkaa on asennusliikkeille yleisesti ottaen koko Suomessa kuitenkin vielä aika tavalla. 2000 luvulta lähtien ovat asiat parantuneet huomattavasti. Rakennusvalvonta on tehnyt hyvää työtä ja kattoremonttien yhteydessä onneksi tulee nykyään käytännössä aina kattoturvallisuusasiat kuntoon, Reijo kiteyttää.

Lopuksi Reijo toteaa, että ”Nuohoojan sanalla on paljon painoarvoa.”


Piskon verran parempaa

Piristeel valmistaa korkealaatuiset Pisko kattoturvatuotteet tehtaallaan Kauhavalla. Euroopan moderneimmassa kattoturvatehtaassa tuotteiden suunnittelua, korkeaan työturvallisuustasoon perustuvaa valmistusta ja myyntiä ohjaavat sertifioidut ISO 9001:2015 laatujärjestelmä sekä ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä.

Kaikki Pisko kattoturvatuotteet ovat kotimaisia avainlipputuotteita. Ne valmistetaan energiatehokkaasti maailman puhtaimmin menetelmin tuotetusta kotimaisesta SSAB:n teräksestä. Sataprosenttisesti kierrätettävistä raaka-aineista yli 90 % saapuu tehtaallemme alle 300 km matkan päästä. Kaikissa vesikattoväreissä valmistettaville Pisko kattoturvatuotteille myönnetään Suomen olosuhteisiin 50 vuoden tekninen takuu.


Lisätietoa Pisko tikkaista
Lisätietoa Pisko kattosillasta