Tulivatko lumiesteet alas?

Tulivatko lumiesteet alas?

Suomen talvet ovat sääolosuhteiltaan erittäin vaihtelevia. Lumituiskujen, suojasäiden ja kovien pakkasten vuorottelu muodostaa talojen katoille koostumukseltaan ja kerrostumiltaan erilaisia lumi- ja jääpatjoja, joiden käyttäytyminen on vaikeasti ennakoitavaa. Silloin punnitaan lumiesteiden lujuus, kiinnitykset sekä ennen kaikkea riittävyys. Mitä kaikkea vahinkotilanteessa ja lumiesteiden asentamisessa olisi hyvä ottaa huomioon?

Lumiesteet pitävät rakennusken ympäristön turvallisena.

Jos lumiesteet putosivat

Kun vahinko tapahtuu ja lumiesteet irtoavat joko osittain tai kokonaan, on tärkeää arvioida, suojata ja korjata katolle aiheutuneet vauriot mahdollisimman nopeasti. Suositeltavinta tämä on antaa ammattilaisen hoidettavaksi.

Katolla liikkumaan pääsevät lumi- ja jäämassat muodostavat suuria voimia, jotka erityisesti puutteellisista lumiesteistä johtuen usein vaurioittavat tai repivät mukanaan katon tarvikkeita, kuten lapetikkaita tai ilmanvaihdon tuuletusputkia. Myös kuormitukseen nähden alimitoitetut lumiesteet ovat alttiita vastaaville vaurioille. Irrotessaan ne jättävät kiinnityskohtansa paljaiksi ja saattavat mennessään aiheuttaa laajempiakin vaurioita. Koska katemateriaalin läpäisevät vauriot jättävät katon alttiiksi sulamisveden kosteuspaineelle, on vaurioalue järkevää suojata mahdollisimman pian vahingon tapahduttua.

Mikäli katolta on tullut alas esimerkiksi puoli lappeellista lunta sellaisella voimalla, joka on irrottanut tuotteita katolta, on syytä olettaa, että myös toinen puoli lumimassasta on vähällä pudota. Tämäkin kannattaa jättää ammattilaiselle, joka pudottaa loput lumet hallitusti ja auttaa välttämään mahdolliset lisävahingot.

 

Lumiesteet vastaavat ennakoimattomuuteen

Lumen käyttäytymistä on vaikeaa ennakoida talven alati muuttuvissa olosuhteissa. Yksi puu tontilla tai rakennuksen asemointi tuulen ja auringon suuntaan nähden saattavat johtaa lumen käyttäytymiseen eri tavoin kahden samanlaisen lähekkäin sijaitsevan talon katolla.

Suomessa talot suunnitellaan siten, että ne kestävät niihin kohdistuvat raskaatkin lumikuormat. Lumiesteetkin voidaan siis mitoittaa niin, että lumet pysyvät katolla sulamiseensa saakka.

Suomessa ei tänä päivänäkään ole tilastoitua tapausta, jossa asuinrakennus olisi sortunut lumikuorman alla. Tämä asettaa haasteen lumimassojen hallinnalle ja vaatii lumiesteiltä paljon. Perinteisen kysymyksen, millainen lumikuorma on liikaa, sijaan tulisikin mieluummin keskittyä siihen, millainen lumiestetoteutus on varmasti riittävä.

Lumiesteiden kestävyys mitataan suomen talvessa.

Yhden lumiesteen asennus ei välttämättä riitä

Vaikka yksittäinen, esimerkiksi oven yläpuolelle sijoitettu metrin mittainen este voi pitää katolla leveämmänkin lumipatjan, sen ei tulisi joutua selviytymään siitä yksin. Kun lumiesteen reunaan kohdistuu useiden tonnien paino, ei siitä syntyvää voimaa kestä välttämättä edes vaatimuksia moninkertaisesti vastaava tuote. Silloin se vääntyy kaarelle tai jopa irtoaa, jolloin myös vauriot katolle ovat mahdollisia.

Lumiesteiden sijoittaminen vain muutamiin turvallisuuden kannalta kriittisiin paikkoihin voi tuntua houkuttavalta säästökeinolta. Tällä harvoin täytetään edes rakentamismääräyksiä ja kun lumimassa sitten pääseekin valloilleen, vie mennessään kattotarvikkeita ja aiheuttaa mittavat vauriot itse kattoon, saattaa lumiesteiden asentamatta jättämisestä syntynyt säästö muuttua moninkertaiseksi kustannukseksi.

 

Lumiesteiden asennuksessa keskeisintä turvallisuus

Rakentamismääräyksissä edellytetään, että rakennus ja myös sen ympäristö on jatkuvasti pidettävä turvallisena. On olemassa ikäviä tapauksia, joissa ihmisiä on loukkaantunut tai menehtynyt jäätyään katolta putoavan lumimassan alle. Vaatimukset täyttäväkään lumieste ei yksittäisenä lyhyenä pätkänä kestä rajatonta kuormaa, ja niinpä kohde tulisi suojata koko räystään mitalta sellaisilla alueilla, joiden alapuolella voidaan kulkea. Tarvittaessa lumiesteitä asennetaan lappeelle mitoitusohjeiden mukaisesti useampaan riviin.

Vielä nykyisinkin on vallalla käsitys, jonka mukaan lumiesteet pitäisi aina asentaa kantavan ulkoseinälinjan kohdalle. Koska katot on tarkoitettu kantamaan lumikuorma kaikilta osin, jättää tämä toteutustapa turhaan räystäsalueen suojaamatta. Kun lumi halutaan pitää katolla parhaalla mahdollisella tavalla, tulee lumiesteet asentaa mahdollisimman lähelle räystästä. Lisäksi erillisin lumiestein voidaan suojata katolla olevia tuotteita ja tarvikkeita.

Vaikka suojauksen riittävyys arveluttaisi, kannattaa katolla liikkua vain silloin, kun se on turvallista, ja tukeutua arvioinnissa tarvittaessa ammattilaiseen. Kattoturvatuotteiden tarpeeseen kannattaa varautua kesällä, jolloin toteutus on huomattavasti helpompaa kuin lumikuorman jo kerryttyä katolle. Samalla on myös helpompi havaita mahdollisia korjaustarpeita ja varmistaa kiinnitysten kunto.

Lumiesteiden kohdekohtainen mitoitus on tärkeää

Pisko lumiesteillä vapaaehtoinen sertifikaatti

Rakennustuotteita koskeva lainsäädäntö antaa tuotteiden valmistajille muutamia erilaisia vaihtoehtoja ilmoittaa tuotteiden ominaisuuksista. Joillekin CE-merkinnän alaisille tuotteille se on pakollista, mutta esimerkiksi lumiesteiden kohdalla kyse on valmistajalle vapaaehtoisesta tuotehyväksynnästä, varmennustodistuksesta. Pisko-lumiesteet on testattu varmennustodistuksen vaatimusten mukaisesti ja niille on myönnetty tämän pohjalta sertifikaatti. Näin myös asiakkaamme voivat varmistua siitä, että Pisko-lumiesteet voidaan mitoittaa Suomessa tyypillisesti käytettyjen mitoitusohjeiden mukaisesti.

Lumiesteiden mitoitus puolestaan perustuu lumiesteiden kestävyysvaatimusten lisäksi katon ominaisuuksiin, kuten materiaaliin ja kiinnitysmahdollisuuksiin. Esimerkiksi pinnoitettu tiili tai muu uusi tuote, kuten sileä teräksinen saumakate, on luonnollisesti usein liukkaampaa kuin ajan patinoima tai muutoin karheapintainen materiaali. Toisaalta vanhoissa rakennuksissa voivat ruoteet olla sellaisessa kunnossa, että ruuveille ei ole vastassa lujaa puuta.

Onneksi Piristeelin Pisko-tuotteista löytyy niin ruodekiinnitteisiä kuin katemateriaaliin kiinnitettäviä ratkaisuja. Mikäli esimerkiksi ruoteen lujuuden tai siihen kiinnittämisen kanssa on haasteita, mutta koko kattorakennetta ei ryhdytä saneeraamaan, turvalliset lumiesteet on silti mahdollista toteuttaa.

Pisko lumiesteet asentaa laaja jälleenmyyjäverkostomme.

 


PISKON VERRAN PAREMPAA

Piristeel valmistaa korkealaatuiset Pisko kattoturvatuotteet tehtaallaan Kauhavalla. Euroopan moderneimmassa kattoturvatehtaassa tuotteiden suunnittelua, korkeaan työturvallisuustasoon perustuvaa valmistusta ja myyntiä ohjaavat sertifioidut ISO 9001:2015 laatujärjestelmä sekä ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä.

Kaikki Pisko kattoturvatuotteet ovat kotimaisia avainlipputuotteita. Ne valmistetaan energiatehokkaasti maailman puhtaimmin menetelmin tuotetusta kotimaisesta SSAB:n teräksestä. Sataprosenttisesti kierrätettävistä raaka-aineista yli 90 % saapuu tehtaallemme alle 300 km matkan päästä. Kaikissa vesikattoväreissä valmistettaville Pisko kattoturvatuotteille myönnetään Suomen olosuhteisiin 50 vuoden tekninen takuu.


Lisätietoa Pisko lumiesteistä