Tiedote Piristeel Oy:n toiminnasta valmiuslain aikana

Arvoisa yhteistyökumppanimme,

Koronavirusepidemia on ajanut Suomen monien muiden valtioiden tapaan poikkeustilaan. Valtiovallan antamat määräykset vaikuttavat monella tavalla myös Piristeel Oy:n arkeen. Olemme aloittaneet organisaatiossamme erityisjärjestelyt tehtyjen huolellisten riskiarvioiden pohjalta. Varautuminen on viety korkealle tasolle, jotta perustoiminnot pysyvät turvattuina. Teemme hartiavoimin töitä ja määräysten puitteissa kaikkemme, että toimituskykymme säilyisi normaalina ja haittoja liiketoiminnallenne ei koituisi.

Toistaiseksi kykenemme pitämään kiinni sovituista toimitusajoista ja Piristeel palvelee teitä täysin normaalisti. Meidän on kuitenkin hyvä yhdessä tiedostaa, että tilanne voi muuttua nopeastikin. Epidemian ja valmiuslain vuoksi Piristeel Oy on tarpeen vaatiessa oikeutettu kohtuullisiin muutoksiin sopimusehdoissa. Tiiviillä yhteistyöllä ja avoimella viestinnällä teidän ja meidän välillä, voimme yhdessä varmistaa sujuvan toiminnan myös nyt kun elämme poikkeusoloissa.

Digi tukemassa meitä

Pyrimme hoitamaan asioita kanssasi mahdollisimman paljon sähköpostin, puhelimen ja esimerkiksi Skype-neuvottelujen avulla. Ihmisten väliset tapaamiset on minimoitava ja pakollisissa kohtaamisissa on pidettävä riittävä etäisyys. Pidättäytykäämme siis esimerkiksi kättelystä ja muistetaan huolehtia korostetusta hygieniatasosta annettujen ohjeiden mukaan.

Valtio tukemassa yrittäjiä

Valtio on ilmoittanut jo useista tukimuodoista yrityksille, mutta annettavien tukien yksityiskohdat ovat toistaiseksi vielä täsmentämättä. Seurataan yhdessä tukisuunnitelmien kehittymistä ja pidetään toisemme ajan tasalla.

Toimitukset tapahtuvat siis aikataulussa ja Piristeel on avoinna normaalisti. Nyt poikkeustilassa suositaan digitaalista viestintää ja tiivistetään yhteistyötä entisestään.

Pidetään yhdessä Suomi pystyssä!

Yhteistyöterveisin,
Piristeel Oy:n väki