Turvakisko ja putoamissuojaimet


Turvavarusteita käytetään Pisko-tikas- ja kattoturvatuotteiden kanssa kohteiden vaativuuden ja voimassa olevien rakennusmääräysten mukaan.
Turvavarusteet yhdessä Pisko-tikkaiden ja kattosiltojen kanssa takaavat turvallisen liikkumisen vaativissa huoltokohteissa, joissa henkilökohtaisten turvavarusteiden käyttäminen on välttämätöntä.

Turvavarusteet valmistetaan kuumasinkitystä tai allassinkitystä teräksestä. Turvavarusteet saa tilauksesta myös pulverimaalattuna RR- ja RAL-värisävyihin.

Turvavarusteet kattosiltaan

Kattosilta tulee varustaa turvakiskolla tai vähintään 1100 mm korkealla avokaiteella, jos talo on yli kaksikerroksinen ja katon jyrkkyys on 1:1,5 tai jyrkempi. Turvaköyden kiinnitykseen lappeella tehtävissä huoltotöissä käytetään Pisko-vaakakiskoa tai köysikiinnikettä. Köysikiinnike sopii katoille, joille turvakiskon asennus ei ole tarkoituksenmukaista.

Turvavarusteet kattosiltaan

- Pisko vaakakiskojärjestelmä
- Pisko turvakaide
- Pisko köysikiinnikeKattosilta-vaakakiskolla

Pisko vaakakiskojärjestelmällä on VTT Expert Services Oy:n myöntämä varmennustodistus VTT-VA-00003-15. Tämä osoittaa, että vaakakiskojärjestelmä täyttää Suomen lainsäädännössä asetetut vaatimukset ympäristöministeriön julkaisemien arviointiperusteiden ”Kattoturvatuotteet – Kattopollarit, talotikkaat ja katon vaakaturvakiskot”-mukaisesti.

Rakennustuotteen varmennustodistus on vapaaehtoinen kansallinen hyväksyntämenettely, jolla valmistaja osoittaa, että tuote täyttää lainsäädännössämme sille asetetut vaatimukset. Se voidaan myöntää Ympäristöministeriön määrittelemille tuoteryhmille, joita ei voi CE-merkitä.

VTT-VA-00003-15_sin

Turvavarusteet tikkaisiin

nousukisko
Nousutikas, jonka kokonaiskorkeus ylittää 8 m, tulee varustaa turvakiskolla tai selkäsuojuksella (Suomen rakentamismääräyskokoelma F2). Mikäli selkäsuojuksella varustetun tikkaan kokonaiskorkeus on yli 10 m, tulee se varustaa myös lepotasolla (prEN 12437). Lepotasojen nousuetäisyydet toisistaan eivät saa olla yli 6 m. Esimerkiksi 18 metriä korkeassa selkäsuojuksella varustetussa nousutikkaassa tulee lepotasoja olla 6 m:n ja 12 m:n korkeudella.

Pisko-tikkaissa voidaan käytettään SF -nousukiskoa tai Pisko-selkäsuojusta. Selkäsuojus on Pisko-tikasjärjestelmään kuuluva turvavaruste ja toimii vaihtoehtona nousukiskolle.

Turvavarusteet tikkaisiin

- Pisko selkäsuojus
- Selkäsuojuksen lepotaso
- SF-nousukisko