Turvakisko ja putoamissuojaimet


Turvavarusteita käytetään Pisko tikas- ja kattoturvatuotteiden kanssa kohteiden vaativuuden ja voimassa olevien rakennusmääräysten mukaan.
Turvavarusteet yhdessä Pisko tikkaiden ja kattosiltojen kanssa takaavat turvallisen liikkumisen vaativissa huoltokohteissa, joissa henkilökohtaisten turvavarusteiden käyttäminen on välttämätöntä.

Turvavarusteet valmistetaan kuumasinkitystä teräksestä ja jauhemaalataan parhaan korroosiosuojan saavuttamiseksi. Tuotteita saa RR- ja RAL-värisävyihin maalattuna.

Turvavarusteet kattosiltaan

Kattosilta tulee varustaa turvakiskolla tai vähintään 1100 mm korkealla avokaiteella, jos talo on yli kaksikerroksinen ja katon jyrkkyys on 1:1,5 tai jyrkempi. Turvaköyden kiinnitykseen lappeella tehtävissä huoltotöissä käytetään Pisko-vaakakiskoa tai köysikiinnikettä. Köysikiinnike sopii katoille, joille turvakiskon asennus ei ole tarkoituksenmukaista.

Turvavarusteet kattosiltaan

- Pisko-vaakakiskojärjestelmä
- Pisko-turvakaide
- Pisko-köysikiinnike

Pisko Vaakakiskojärjestelmä

Kattosilta-vaakakiskolla

Pisko-vaakakiskojärjestelmällä on VTT Expert Services Oy:n myöntämä varmennustodistus VTT-VA-00003-15. Tämä osoittaa, että vaakakiskojärjestelmä täyttää Suomen lainsäädännössä asetetut vaatimukset ympäristöministeriön julkaisemien arviointiperusteiden ”Kattoturvatuotteet – Kattopollarit, talotikkaat ja katon vaakaturvakiskot”-mukaisesti.

Rakennustuotteen varmennustodistus on vapaaehtoinen kansallinen hyväksyntämenettely, jolla valmistaja osoittaa, että tuote täyttää lainsäädännössämme sille asetetut vaatimukset. Se voidaan myöntää Ympäristöministeriön määrittelemille tuoteryhmille, joita ei voi CE-merkitä.

Lataa vaakakiskojärjestelmän esite.


VTT-VA-00003-15_sin

Turvavarusteet tikkaisiinnousukisko


Rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1.1.2018). Pisko-tikkaissa putoamissuojaus voidaan toteuttaa Pisko-nousukiskolla. Pisko-tikkaat voidaan myös varustaa Pisko-selkäsuojuksella. Mikäli selkäsuojuksella varustetun tikkaan kokonaiskorkeus on yli 10 m, tulee se varustaa myös lepotasolla. Lepotasojen nousuetäisyydet toisistaan eivät saa olla yli 6 m. Esimerkiksi 18 metriä korkeassa selkäsuojuksella varustetussa nousutikkaassa tulee lepotasoja olla 6 m:n ja 12 m:n korkeudella (RT 85-11132).

Pisko-tikkaissa voidaan käytettään Pisko-nousukiskoa tai Pisko-selkäsuojusta.

Turvavarusteet tikkaisiin

- Pisko-nousukisko
- Pisko-selkäsuojus
- Selkäsuojuksen lepotaso

Pisko NousukiskoJÄRJESTELMÄ


Pisko-nousukisko on markkinoiden kevein teräksinen kisko ja se täyttää uusimman standardin EN 353-1:2014 vaatimukset. Lue artikkeli nousukiskosta ja sen eduista täältä.

Pisko-nousukiskojärjestelmän osat
Nousukisko 2400 mm
Poistumiskaari
Puolakiinnike
Jatkokappale
Kiinteä vaunueste
Avattava vaunueste
Nousuvaunu

Nousukiskon sertifikaatti
Nousukiskon esite

nousukisko-käytössä 

 Pisko-nousukiskon esittelyvideo: