Tiedotteet


07.11.2017
Asiakastyytyväisyystutkimus

Piristeel Oy teetti lokakuussa 2017 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä sekä paikantaa kehittämistä vaativia kohteita. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi yli 70 Piristeel Oy:n asiakasta. Suuret kiitokset kaikille vastaajille!

Piristeelin saama palaute kentältä on erittäin myönteistä. Tutkimuksessa esiin tulleiden asioiden pohjalta tulemme kehittämään toimintaamme edelleen. Panostamme siihen, että kotimaiset ja laadukkaat Pisko tuotteet pitävät kilpailukykynsä ja tiedotamme entistä aktiivisemmin. Haluamme tarjota Piskon verran parempaa asiakaspalvelua myös jatkossa!

Katso yhteenveto tutkimuksesta.

asiakastyytyväisyys-2017