Takbryggor


kattosilta-tikkaat

Takbryggor används som fortsättning till vägg- och takstegar för att bygga säkra gångvägar till underhållsobjekt på taket, t.ex. skorstenen. Pisko-takbryggorna är solida, hållbara och bra genomsläppliga för snö. Takbryggorna har genomgått krävande tester och är av mycket hög kvalitet. Pisko-takbryggorna är CE-märkta.

Pisko-takbryggorna kan utökas lätt och snyggt. Säkerheten har beaktats i planeringen av takbryggan, varför gallret har halkskydd. I Pisko-takbryggor och snörasskydd används samma fästanordningar. I takbryggorna används förutom den egentliga fästanordningen även en skiva för reglering av lutningen. Fästanordningar tillverkas för alla de vanligaste taktyperna.

CE

Material:

Takbryggorna tillverkas av varmförzinkat stålrör.

- Takbryggans material 1,25 mm Zn
- Fästanordningarnas material 2,5 mm Zn

Takbryggans gångbredd
- 350 mm

Takbryggans längd
- 3000 mm

Lagerfärger:

Pisko-takbryggor finns tillgängliga som pulverlackerade.

Takbryggornas standardfärger är ljusgrå RR 21, grå RR 22, mörkgrå, RR 23, röd RR 29, tegelröd RR 750, barrgrön RR 11, mörkbrun RR 32 och svart RR 33.

varit_kattosilta

Produkter levereras vid behov också i andra RR- och RAL-färgnyanser.