Säkerhetsskena och fallskydd


Säkerhetsutrustning används tillsammans med Pisko-steg- och taksäkerhetsprodukter enligt objektens krav och gällande byggbestämmelser.
Säkerhetsutrustningen tillsammans med Pisko-stegar och takbryggor garanterar att man kan röra sig säkert i krävande underhållsobjekt där det är nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning.

Takbryggorna tillverkas av varmförzinkat eller bassängförzinkat stål. På beställning får man säkerhetsanordningarna också pulverlackerade i RR- och RAL-nyanser.

Säkerhetsutrustning för takbryggan

Takbryggan måste utrustas med en säkerhetsskena eller ett öppet räcke som är minst 1100 mm högt, om huset har flera än två våningar och takets sluttning är 1:1,5 eller brantare. För fästning av säkerhetsrep i underhållsarbeten som utförs på takfallet används Pisko-vertikalskena eller repfäste. Repfästet passar för tak där det inte är ändamålsenligt att montera en säkerhetsskena.

Säkerhetsutrustning för takbryggan

- Pisko system med vertikalskena
- Pisko säkerhetsräcke
- Pisko repfäste

Kattosilta-vaakakiskolla

Säkerhetsutrustning för stegarnanousukisko


En väggstege vars totala höjd överstiger 8 m skall utrustas med en säkerhetsskena eller ett ryggskydd (Finlands byggbestämmelsesamling F2). Om den totala höjden på en stege som utrustats med ett ryggskydd överstiger 10 m skall den också utrustas med en vilplan (prEN 12437). Vilplanernas höjdavstånd från varandra får inte överstiga 6 m. Till exempel en 18 meter hög väggstege som utrustats med ett ryggskydd skall ha vilplaner på 6 meters och 12 meters höjd.

I Pisko-stegar används Pisko väggskena eller Pisko ryggskydd. Ryggskyddet är en säkerhetsanordning som hör till Pisko-stegsystemet och är ett alternativ till en säkerhetsskena.

Säkerhetsutrustning för stegarna

- Pisko ryggskydd
- Vilplan för ryggskydd
- Pisko säkerhetsskena