Vinnarens val. PRIVATPERSONER PROFFS

PASSION FÖR ATT GÖRA DET BÄSTA


Piristeel är Finlands ledande tillverkare av regnvattensystem, stegar och taksäkerhetsprodukter.

Det österbottniska familjeföretagets historia började år 1974 i Kivijärvi när den uppfinningsrike Pentti Piri höll på att starta sin verksamhet som en handelsresande. På 1980-talet, när verksamheten effektiverades och företaget växte, var det på tiden att flytta till större lokaler i Lappo. Idag sysselsätter företaget redan 80 personer och det finns lokaler på över 12 000 kvadratmeter.

Den egna produktutvecklingen har varit företagets passion sedan begynnelseskedet. Produkturvalet har utvidgats från den första tidens tvättställningar och stegstommar, men familjeföretagets värderingar har bibehållits: det finns inte plats för kompromisser när man vill göra saker litet bättre än andra.

 pisko-bueno

Snäppet bättre med Pisko

I den sydösterbottniska professionalismen och oeftergivligheten finns inte plats för kompromisser. När man vill göra saker snäppet bättre än andra, skapas produkter vilkas hållbarhet, säkerhet och funktionalitet är av toppklass. Pisko är vinnarens val.


pisko-team

Pisko är en enda familj

Lilla pisko är ämne till något stort. Pisko är smidig: den sammansmälter med andra och bildar starka massor. I Pisko-familjen tror man på samarbete, såväl inom företaget som mellan kunder och leverantörer. Vår service är professionell, smidig och pålitlig.


pisko-tikkaat

Säkert och enkelt

Pisko-produkterna har planerats för lätt och säker montering. Alla våra takstegar och takbryggor och tillhörande fästningsprodukter har CE-märkning.    

Man prutar inte på
den österbottniska
kvaliteten.

När man arbetar med kvalitet in i minsta detalj behöver man inte komma med ursäkter.

Produkter

Överträffar kraven


CE-märkningen är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller direktivens krav. Märkningen är inte frivillig, utan den måste finnas på produkterna, om direktivet som gäller produkten kräver detta. Andra produkter får inte förses med CE-märkning.

CE-märkning

Styrsystem


Vår verksamhet styrs av ett certifierat styrsystem. Hörnstenen i Piristeels högkvalitativa verksamhet och utveckling är ISO 9001:2008-systemet som certifierats av Bureau Veritas.

BV_Certification_ISO9001 Certifikatet täcker planeringen, tillverkningen och försäljningen av regnvattensystem, rännmaskiner, taksäkerhets- och stegsystem samt räddningsluckor. Syftet är att kontinuerligt förbättra verksamheten med beaktande av vår verksamhets alla gränsytor. Certifikatet i sig är ingen garanti för felfri verksamhet. Hos oss är den kontinuerliga utvecklingen en hjärtesak. Det finns alltid rum för förbättring.

iso-9001

 

Miljöhanteringssystemet


Piristeel har beviljats miljöcertifikatet ISO 14001:2004. I dag är det synnerligen viktigt att ta hänsyn till miljön, och miljökraven ökar kontinuerligt. Vi är förpliktade att ta vårt samhällsansvar också i miljöfrågor och därför uppfyller vi våra kunders krav ännu bättre. Miljön är allas gemensamma sak och för vår egen del strävar vi kontinuerligt efter att minska på miljökonsekvenserna för vår verksamhet.

iso-14001

 

Pisko

är ett säkert

val

Vi har kundservice i blodet.

Ta kontakt