Artikkelit


30.08.2018
Pisko SafeGrip ja pidot paranee!

Kaste, vesi, huurre ja jää tekevät tikkaat toisinaan vaarallisen liukkaiksi. Tapaturmia tämän johdosta tapahtuu aivan likaa. Pisko SafeGrip tikas on jopa 100 % pitävämpi ja auttaa minimoimaan tapaturmariskit. Tikasturvallisuuteen on vihdoin tullut merkittävä parannus!

Pisko SafeGrip vähentää liukastumisvaaran minimiin

Liukkaat tikkaat ovat vakava turvallisuusriski varsinkin nuohoojille ja kattoalan ammattilaisille. Tämän vuoksi standardi EN 12951 vaatii, että tikkaan askelmat tai puolat tulee olla siten muotoillut, että henkilöiden liukastuminen pyritään estämään. Suomen johtava kattoturvavalmistaja Piristeel Oy on kehittänyt tikkaan, jonka pito-ominaisuudet ja käyttömukavuus ovat huippuluokkaa. Piristeelin markkinointijohtaja Jaakko Piri kommentoi SafeGrip tikkaan lanseerausta seuraavasti: ”Oletuskin oli, että karheapintaisen tikkaan kysyntä on suuri. Kyseessä on ainutlaatuinen tuote, joka ainoana kotimaisena tikkaana täyttää kaikki vaaditut standardit ja suositukset”. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana Pisko SafeGrip tikasta on toimitettu yli 5000 rakennukseen ja menekin odotetaan kasvavan vielä merkittävästi tiedon lisääntymisen myötä. Entistä turvallisemman tuotteen saa nyt käytännössä samaan hintaan.


2


Parannetaan työturvallisuutta

Nuohoojista yli 10 % kokee työuransa aikana vakavan työtapaturman ja lievempiä tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita on sitäkin enemmän. Nyt näitä tapaturmia voidaan SafeGrip-teknologian myötävaikutuksella vähentää merkittävästi. ”Tikkaat liukkaaksi tekevä aamukaste on varsinainen nuohoojan kirous. Liukastumisvaaraa lisää myös pöly, vesisade ja talvella erityisesti jää”, kertoo Piri. SafeGrip tikkaan pitoa lisäävässä tuotedesignissa konkretisoituu Piristeelin intohimo ja ydinosaaminen - jatkuva kattoturvallisuuden ja kattoammattilaisten työturvallisuuden parantaminen.

SafeGrip tikkaan mekaanisella karhennuksella tuplapito

Pisko SafeGrip tikkaan pito-ominaisuuksia testattiin VTT:n valvonnassa toukokuussa 2018. Testissä verrattiin sileäpintaisen tikkaan ja Pisko SafeGrip tikkaan kitkaominaisuuksia eri olosuhteissa. Testin tuloksena todetaan, että kuivalla säällä SafeGrip tikkaan pito on merkittävästi parempi ja haastavissa olosuhteissa päästään yli 100 prosenttia parempaan pitoon verrattuna sileään tikaspintaan. Merkittävää on, että SafeGrip tikkaiden pito märissä olosuhteissa on parempi kuin sileäpuolaisen tikkaan pito kuivana ja puhtaana. Vertailutestistä on saatavana testausraportti VTT-S-02719-18.

Tikasturvallisuus ja tapaturmien ehkäisy koskee kaikkia taloyhtiöitä ja kiinteistön omistajia. SafeGrip tikkaita löytyy seinä-, katto- sekä turvatikkaina ja saatavilla on kaikki katto- ja julkisivuvärit. ”Esimerkiksi Ruotsissa sileäpuolaisia tikkaita ei hyväksytä, miksi Suomessa pitäisi ottaa enemmän riskejä?”, Piri kyseenalaistaa ja lopettaa: ”Pisko SafeGrip tikkaat täyttävät kaikki standardit ja suositukset, ainoina Suomessa”.


SafeGrip-tikas2

Faktaa kiinteästi asennettavien tikkaiden vaatimustenmukaisuudesta

Useimmissa rakennustuotteissa CE-merkintä on tullut pakolliseksi jo 1.7.2013 alkaen. CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että tuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. Kiinteitä kattotikkaita koskee standardi EN 12951. Standardin EN 12951 – Kiinteät kattotikkaat, yhtenä vaatimuksena on, että lapetikkaan askelmat tai puolat tulee olla siten muotoillut, että henkilöiden liukastuminen ja veden sekä lumen kerääntyminen tuotteeseen estetään. Vaatimuksena on siis hyvin selkeästi tuotteen liukkauden estäminen riittävin menetelmin turvallisuuden lisäämiseksi. Yksiselitteisesti sileäpuolaiset tikkaat, eivät täytä standardin EN 12951 vaatimuksia.
Talotikkaille, eli seinä- ja hätäpoistumistikkaille ei ole toistaiseksi harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia. Näille voidaan hakea varmennustodistus kansallisen hyväksyntämenettelyn mukaan. Menettely on vapaaehtoinen, mutta antaa takeen tuotteen ominaisuuksista, mekaanisesta kestävyydestä ja korroosiokestävyydestä. Lisäksi esimerkiksi ruotsalainen standardi SS 83 13 40 edellyttää toiminnallisten vaatimusten osalta, että tikkaan puolissa on oltava riittävä liukastumisen estävä ominaisuus.


Katso Pisko SafeGrip tikasjärjestelmän esittelyvideo